Ledenvergadering 21 september

Algemene ledenvergadering

 

van het schuttersgilde “Claudius Civilis “ te Pannerden te houden op vrijdag 21 september 2018 in het schuttersgebouw. Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda

 

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen van de Algemene Jaarvergadering gehouden op 8 juni 2018
  3. Ingekomen stukken / mededelingen
  4. Voorbereiding kermis 2018
  5. Benoeming functies officieren
  6. Aanmelding nieuwe leden *
  7. Wat er verder ter tafel komt
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Toelichting op agendapunt 6

 

Diegene die zich willen aanmelden als lid  moeten de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

I.v.m. nieuwe wetgeving, dienen 16- en 17- jarigen een handtekening bij zich te hebben van de ouders. Zij dienen bij aanmelding de jaarcontributie van €17,50.- te betalen.

Wij hopen dat velen van u deze vergadering zullen bijwonen.

 

 

Directie en Senaat

Namens deze,

Hans Pouwels,

Secretaris a.i.