Officierencorps Claudius Civilis zoekt leden

Het officierencorps van schuttersgilde Claudius Civilis valt niet meer weg te denken in de Pannerdense gemeenschap. Sinds 1949 een zelfstandige afdeling met het volgende doel;
 
Het officierencorps stelt zich ten doel het schuttersgilde te voorzien van een vast corps dat tijdens concoursen, kermis en andere optochten waaraan het gilde deelneemt het geheel opluistert.
 
Voor een grotere foto en algemene informatie over het officierencorps kunt u hier klikken.
 
Het officierencorps bestaat uit 53 enthousiaste en trouwe “werkende” leden, 3 ereleden en 2 donateurs. Dat we mogen spreken van trouwe leden blijkt wel uit het grote aantal onderscheidingen welke door de federatie van Gelderse Schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus aan ons corps werd en wordt uitgereikt.
 
Dit alles geeft aan dat het devies van de federatie; Trouw, broederschap en dienstbaarheid, ook zeker van toepassing is op het officierencorps. Trouwe leden die gebroederlijk met elkaar omgaan en zich dienstbaar opstellen naar de samenleving.
 
Het corps is verdeeld in; 11 rijdend officieren, 9 lopend officieren, 7 senioren vendeliers, 3 jeugdvendeliers, 2 aspirant vendeliers, 6 kruisboogschutters en sinds afgelopen jaar 5 bielemannen. Ook de 10 Senaatsleden maken deel uit van het officierencorps.
 
Gedurende het jaar zijn er diverse momenten waarop wij als corps deelnemen aan diverse activiteiten, zoals; Koningsbal- en dag, Dodenherdenking, Kringconcours en/of een ander schuttersconcours, Rijnwaardentreffen, Sinterklaasintocht en uiteraard de Kermis.
 
Op verzoek brengen we een serenade en zijn we aanwezig bij openingsceremonies, inhuldigingen van Burgemeester, Commissaris van de Koning of Geestelijken.
 
Om dit alles ook in de toekomst te kunnen blijven doen zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste en trouwe leden. In bijna al onze geledingen kunnen we versterking gebruiken, met name officieren en vendeliers (senioren en jeugd), maar ook kruisboogschutters zijn van harte welkom.
 
Op dinsdagavond wordt er door onze vendeliers en kruisboogschutters geoefend in het schuttersgebouw vanaf 19.30 uur, heb je interesse om bij het officierencorps te gaan kom dan gerust eens langs op deze avond. 
 
Mocht je nog vragen hebben of wil je jezelf opgeven, neem dan contact op met:
 
Theo Bekker ( 0316 – 371024 ) of
Michiel Loef ( 0316 – 371342 )
 
Voor informatie kun je ook terecht op www.claudiuscivilis.nl of volg ons via www.facebook.com/schuttersgilde.claudiuscivilis