Opening aanbouw schuttersgebouw

OPENING AANBOUW SCHUTTERSGEBOUW

 

Na een lange voorbereiding is het dan eindelijk zover. Op zondag 4 september zal de nieuwe aanbouw van het schuttersgebouw worden geopend.

Diverse gasten zijn uitgenodigd voor deze officiële opening, maar natuurlijk willen we ook onze schutters en hun partners uitnodigen om deze middag mee te maken.Verder is iedereen die graag een kijkje wil komen nemen ook van harte welkom.

 

De middag ziet er als volgt uit;

  • Om 13.00 uur een rondgang door Pannerden samen met Harmonie Wilhelmina en natuurlijk ons officierencorps met vendeliers en kruisboogschutters.
  • Om 14.00 uur de officiële opening,  met gepaste openingshandeling.
  • Aansluitend gezellig samenzijn in het schuttersgebouw en gelegenheid om de nieuwbouw te bekijken.

Iedere schutter die tussen 14.00 uur en 15.00 uur aanwezig is, krijgt 2 consumptiebonnen, om zo samen met ons het glas te heffen op de nieuwbouw.

Er is voor muziek gezorgd, aan de kinderen wordt gedacht, kortom een gezellige middag om alvast in de stemming te komen voor onze

“”Paanderse Kermis””

 

Directie en Senaat
Schuttersgilde  Claudius Civilis