Senaatslid Bertus Reijmer overleden

 

Op 16 december jl. is ons senaatslid Bertus Reijmer op 49 jarige leeftijd overleden.

 

Ondanks het feit dat zijn gezondheid de laatste jaren nogal te wensen overliet,bleef hij met onverminderde energie en ambitie actief in zijn onderneming en stak ook daarbuiten nog  veel energie in andere activiteiten.

Een van die activiteiten was het senaatslidmaatschap van ons gilde,welke functie hij sinds 2006 vervulde.

 

Met zijn liefde en grote talent voor muziek zat hij binnen onze muziekcommissie op de juiste plaats.

 

Ook vervulde hij een actieve rol onze bouwcommissie.

 

Helaas hebben de opgetreden complicaties tijdens zijn laatste ziekenhuisopname deze markante persoon geveld.

 

Wij zijn Bertus dankbaar voor zijn verdiensten voor ons gilde.

 

Wij wensen Dorien,de kinderen en overige familieleden veel sterkte bij verwerken van het verlies van hun dierbare overledene.

 

 

Namens Directie en Senaat,

 

Chris Lensen

Secretaris.