Kermis 2016

De maand Oktober nadert, dus Pannerden maakt zich op voor de Paanderse Kermis.


Schuttersgilde Claudius Civilis heeft weer een mooi programma, maar ook de Bogenbouwers, Jongerensoos De Duim en mensen van de braderie hebben weer van alles geregeld.
Bijgaand/onderstaand de Kermiskrant voor allerlei informatie.

Op zaterdagmiddag is er het Bogenfeest, dit jaar bij de Bijdehandjes op het grasveld naast de Pastorie. Zaterdagavond is het Kermis Eve in de Duim. Zondag nadat we naar de kerk zijn geweest gaan 's middags de attracties open en is er weer een Kermisbraderie.


's Avonds begint het feest in het schuttersgebouw. Maandag wordt bekend wie zich Koning van Pannerden mag noemenen opvolger wordt van Herman Wezendonk. Maandagavond feesten we vrolijk verder. Dinsdagochtend komen de bielemannen in actie, daar waar het bogenfeest op zaterdag is, daarna gaan we de Koningin afhalen. Dinsdagavond sluiten we de kermis af met een oergezellige Kermisavond.

Schutters die belangstelling hebben voor het koningschot, dienen het volgende weten:

Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het reglement “Rechten en Plichten van het koningspaar” welke kan worden aangevraagd bij de secretaris, F. Gasseling, Elzenhof 9. Tevens dient men vóór vrijdagavond 30 september 19.00 uur een troonlijst in te leveren bij de secretaris, met daarop de namen, adressen en telefoonnummers van de genodigden, dit alles op een officiële lijst van Claudius Civilis. Bij niet voldoen aan deze voorwaarden, kan er niet worden deelgenomen aan het koningsschot.

Schuttersgilde Claudius Civilis is er klaar voor, u ook?

Download en bekijk hier de kermiskrant 2016