Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2010 van Schuttersgilde Claudius Civilis.

Ledenaantal: 720

Bestuur.

Tijdens de jaarvergadering die werd gehouden op 28 mei 2010 is Wim Schopman toegetreden tot de senaat.
Tijdens de jaarvergadering werd tevens afscheid genomen van Chris Lensen als senaatslid /secretaris van Claudius Civilis.
Tot nieuwe secretaris werd benoemd Frans Gasseling. Wim Schopman wordt lid van de Muziekcommissie.

Evenementen in 2010-2011.

Concours EMM Groessen, 6 juni 2010

Dit was een zeer geslaagde dag voor Claudius Civilis met diverse prijzen.
Het hoogtepunt was het kringkoning schieten dat werd behaald door Bert Wezendonk

Rijnwaardentreffen Herwen, 2 mei 2010

Dat was wederom een gezellig samenzijn van alle schuttersgilden van het Gelders Eiland.
In 2012 wordt dit bij Excelsior in Lobith gehouden.

Keizerschieten, 5 september 2010

Het keizerschieten werd een zeer gezellige dag met voor het eerst in de geschiedenis het keizerinschieten.
De prijzen werden als volgt verdeeld.

Keizer 2010 werd André Bodde

1 prijs       Gerrie van Boggelen
2 prijs       Piet Jonkhans
3 prijs       Herman Lendering

Keizerin 2010 werd Angela Rovers

1 prijs         Mies Kummeling
2 prijs         Mies Kummeling
3 prijs         José Mulder

Tijdens deze dag werd ook een overeenkomst getekend door de gemeente, bouwbedrijf van Campen en Claudius Civilis voor de nieuwe aanbouw.

Kermis 3-4-5 oktober 2010

Zondagavond:

De zondagavond een gezellige avond ondanks een zeer zieke koning Bert Wezendonk die dit toch graag mee wilde maken.

Maandagmorgen:

Prijs- en Koningschieten op de Pauwengaard.

1 prijs  Ben Polman
2 prijs  Norbert Roelofs
3 prijs  Piet Benning

Er hadden zich 2 kandidaten opgegeven voor het koningsschot n.l. Marco Arentz en Robert Branderhorst.
Na 15 schoten werd Marco Arentz koning van Claudius Civilis 2010.

Maandagavond

Deze avond verliep zeer gezellig en werd zeer druk bezocht.

Dinsdagmorgen

De koningin werd afgehaald bij De Dijk, wat zeer goed verliep waarna we in een optocht met de gebruikelijke koetsen richting schuttersgebouw zijn gelopen, daar werd de Koningin op gewacht door de Koning waarna er volop gefeest werd.

Dinsdagavond;

Op deze avond werden er 2 officieren gehuldigd door de Federatie n.l. Theo Terhaerdt en Henk Wientjes voor hun verdiensten voor de schutterij met respectievelijk de gouden- en zilveren kroon.
Het Koningspaar en enkele senaatsleden gingen nog even een bezoek afleggen bij de Pannerd.
Daarna werd er nog een stevig sapje gedronken.
Kermis 2010 mag beschouwd worden als een geslaagde kermis.

Amsterdamse avond, 22 maart 2010

De Amsterdamse avond was wederom een mooie avond met als hoofdgast JANNES die er een gezellige boel van maakte.

Koninginnebal, 29 april 2010

Hier werden ook dit jaar weer enkele leden gehuldigd

40 jaar schutter:

H. Vreman, J. Kummeling, W. van Huet, H. Peters, D. de Bree, J. Rutten, B. Reijmer, Th. Bruns, P. Hoksbergen en Th. Sommers

50 jaar schutter:

G. Roelofsen, J. Rutten en F. v Lier

Er waren ook nog leden van het Officierencorps en Senaat die gehuldigd werden door de Federatie voor hun verdiensten van Claudius Civilis.
Zij kregen allen de zilveren kroon uitgereikt.

Dat waren de heren; B. Vreman, J. Rutten, M. Jansen, Th. Bouman, Th. Bekker en H. Wezendonk

Concour St. Andreas Zevenaar,  22 mei 2011

Het kringconcours in Zevenaar verliep goed, er werden diverse prijzen gehaald. Dit jaar is de titel Kringkoning niet voor ons want deze ging naar Duiven. Voor de Koninginnen was er ook prijsschieten, hier hadden we wel succes want Koningin Chantal behaalde de eerste prijs.

Overleden.

Op 15 oktober 2010 bereikte ons het droevige bericht dat Bert Wezendonk, op dat moment kringkoning van de Liemers overleden is na een kortstondige ziekte.

Op 4 maart 2011 bereikte ons het droevige bericht dat ons bestuurslid Theo Mulder door een hartstilstand plotseling is overleden. Het schuttersgilde heeft Theo met gepaste schutterseer naar zijn laatste rustplaats gebracht.