Inschrijven begunstiger

Dames en dochters van schutters kunnen zich zelfstandig registreren. Inschrijving is nog mogelijk. Download het inschrijfformulier voor meer informatie en om in te schrijven: Inschrijfformulier begunstiger.

 

"Tijdens de ledenvergadering van het schuttersgilde gehouden op 25 mei jl. is besloten dat wij de dames (uw partner en dochter(s)) zelfstandig gaan opnemen in onze administratie.. Hierdoor kunnen wij tijdens de kermis en andere activiteiten beter de toegangscontrole toepassen. Het is dan wel nodig dat wij de beschikking krijgen over de gewenste gegevens. Daarom vragen wij u om uw medewerking."

Tot zover het begin van het inschrijfformulier. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Open dan het inschrijfformulier via deze link.

Let op: indieningsvereisten en inschrijvingstermijn staan op in het inschrijfformulier vermeld. Hoewel de inschrijftermijn die vermeld staat verlopen is, kan inschrijven nog steeds. Maar doe het wel snel!