Afdrukken

Ledental: 719.

Bestuur:

Tijdens de jaarvergadering die werd gehouden op 15 mei is Theo Bouwman toegetreden tot de Senaat.
Tengevolge van complicaties tijdens zijn laatste ziekenhuisopname is op 16 december ons senaatslid
Bertus Reijmer op 49 jarige leeftijd overleden.

Senaat en functies:

Albert Janssen  –   Voorzitter
Chris Lensen    -    Secretaris.
Jan Wesselkamp – Penningmeester
Jac.Roos                Vice voorzitter
Sjaak Rutten           Commandant officierencorps.

Feestcommissie:

Herman Wezendonk          Voorzitter
Theo Mulder                     Lid.
Frans Gasseling                  Lid.

Bouwcommissie:
Bernd Raasing                    Voorzitter
Sjaak Rutten                      Lid
Bertus Reijmer                    Lid
Theo Mulder                       Lid
Herman Wezendonk            Lid
Theo Bouman                     Lid

Muziekcommissie:
Bernd Raasing                     Voorzitter
Jac.Roos                             Vice voorzitter
Bertus Reijmer                     Lid

Vertegenwoordigers overleg officieren:
Herman Wezendonk en Sjaak Rutten.

Evenementen in 2009:

Zaterdag 21 maart  Amsterdamse avond:

Een zeer geslaagd evenement met optredens van diverse bekende artiesten,die de ca.900 bezoekers goed wisten te vermaken.
Ook commercieel was dit evenement een succes.

Zondag 29 maart Gelderse Kampioenschap Indoorvendelen:

Ter gelegenheid van het 60 jarig jubileum van het officierencorps is er op het sportpark
“De Pauwengaard” met groot succes het Gelders Kampioenschap Indoorvendelen gehouden.
Liefst 38 verenigingen hebben hieraan deelgenomen en ook de publieke belangstelling was groot.
De commissie die was belast met de organisatie van dit evenement heeft goed werk verricht.
Ook de Gelderse Federatie was zeer tevreden.

Woensdag 29 april Koninginnebal:

Ondanks een bescheiden bezoekersaantal mag dit evenement bijzonder geslaagd worden genoemd.

Tijdens dit evenement zijn er traditioneel de volgende  40 – 50 en 60 jarige jubilarissen gehuldigd.

40 jaar.                                                        50 jaar                                      60 jaar

Ben Cornelissen                                           Theo mulder                             Nol Cornelissen

Peter Geurtz                                                 Jan Schreven                            Wim Groenen

Bertus Hondijk                                              Henk Wildenbeest                     The Kock

Boudewijn van der kroon                                                                                Rein Kummeling

Jo Kuper                                                                                                         Bertus Sommers

Wim Ortsen

Willij pijnappel

Frans van Poorten

Theo Schopman en Geert Sommers

Zondag 17 mei Schuttersconcours Ooy–Zevenaar:
Tijdens dit toernooi hebben we aardig wat prijzen in de wacht weten te slepen en als klap op de
vuurpijl heeft onze koning het Kringkoningschap weten te verwerven.
Het was in alle opzichten een geslaagd concours.

Zaterdag 6 juni Viering 60 jarig bestaan van het officierencorps:

Het 60 jarig bestaan van ons officierencorps is op grootse wijze gevierd met een ontvangst van
leden en oud-leden, een rondgang door het dorp en een woord en communieviering in de kerk.
Nadien werd er in het schuttersgebouw een receptie gehouden en tenslotte volgde er een gezellige
feestavond voor genodigden.
Dit evenement was perfect georganiseerd.

Zondag 4 tot en met dinsdag 6 oktober Pannerdense kermis:

Zondagavond
Was gezellig en redelijk goed bezocht.
De heren Theo Terhaerdt en Jan Wesselkamp werden door burgemeester Slinkman koninklijk
onderscheiden voor hun vele verdiensten voor de Pannerdense gemeenschap.

Maandagmorgen :
Prijs en Koningschieten op de Pauwengaard:
Prijzen:1.Nico Schreven kop - 2.Roel Dieks rechter vleugel – Johan van Moerkerk linker vleugel.
Na het prijsschieten meldt zich Bert Wezendonk aan als enigste kandidaat voor het Koningschap.
Na 13 schoten te hebben afgevuurd mag hij de Pannerdense koning 2009 worden genoemd.

Dinsdagmorgen:
De koningin wordt afgehaald op de prachtige woonlocatie van het koningspaar.
De ontvangst was perfect geregeld en de weergoden waren ons welgezind.
De rijtour met de koningin en haar hofdames in de koetsen  is prima verlopen.
Ook de avonden waren erg gezellig en zijn redelijk goed bezocht.
De kwaliteit van de dansmuziek was goed en het geluidsvolume niet te dominant.
Wederom heeft het persoonsgebonden kaartsysteem en het strengere toelatingsbeleid voor jeugdigen haar vruchten afgeworpen.
Al met al mag de kermis van 2009 als geslaagd worden gekwalificeerd .

Attracties.
Tijdens de evaluatie bleek dat onze leden redelijk tevreden waren met de attracties.
Wel gingen er stemmen op om voor volgend jaar een alternatief te zoeken voor de Swing-mill.

Afscheid dr.Fizaan.
Op vrijdag16 oktober zijn de Koning, senaat,officieren en vendeliers aanwezig geweest op de afscheidsreceptie van dr.Fizaan.
De vendeliers hebben tijdens deze bijeenkomst een vendelhulde gebracht.

Opening woonzorgcentrum Pannerden.
Op 13 november is er tijdens de opening van het woonzorgcentrum een vendelhulde gebracht.
Hierbij waren ook een delegatie van de Senaat en officieren.

Overledenen:
Op 5 januari is onze ere-voorzitster mevrouw M.Peters-Bouwman op 84 jarige leeftijd overleden.
Mevrouw Peters heeft deze functie bijna 50 jaar bekleed.
Op 6 augustus is Jess Kock tengevolge van een ernstige ziekte op 77jarige leeftijd overleden.
Jess heeft jarenlang de taken van portier en bode op voorbeeldige wijze vervuld.
Op 16 december is senaatslid Bertus Reijmer op tengevolge van complicaties tijdens zijn laatste ziekenhuisopname op 49 jarige leeftijd overleden.

Pannerden 20 mei 2009.

Chris Lensen

Secretaris